Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2015

4912 9e79 420
Reposted fromsharrls sharrls viajointskurwysyn jointskurwysyn

February 09 2015

paulishjia
8378 ecbd 420
Reposted fromerial erial viajointskurwysyn jointskurwysyn
paulishjia
6130 0ed0 420
Reposted frombisou bisou viagoby goby
paulishjia
Pozwól sobie czasem się zgubić i nie próbuj za wszelką cenę ustalić,  gdzie jesteś. To przyjdzie samo.
— Cora Carmack, Coś do ocalenia
Reposted frommefir mefir viagoby goby
paulishjia
Najgorsze rozmowy to te niedokończone.
Reposted fromlabellavita labellavita viagoby goby

February 03 2015

1317 c4f4 420
Reposted fromerial erial viajointskurwysyn jointskurwysyn
paulishjia

collections that are raw as fuck ➝ elie saab s/s 2011

Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viagoby goby
paulishjia

Posyłam ci bezdomne moje serce.

Co chcesz z nim zrób.

— Julian Tuwim
Reposted fromobliviate obliviate viajointskurwysyn jointskurwysyn
paulishjia

January 27 2015

5555 b0ee 420
paulishjia
Z nim będziesz szczęśliwsza, 
Dużo szczęśliwsza będziesz z nim.
Ja, cóż -
Włóczęga, niespokojny duch, 
Ze mną można tylko
Pójść na wrzosowisko
I zapomnieć wszystko.
— E. Stachura
paulishjia
Pochylił się nade mną, a gdy nasze usta wreszcie się zetknęły, poczułam, że wszystkie puste miejsca, które nosiłam w sobie, wypełniły się po brzegi. Po raz pierwszy od niepamiętnych czasów świat stał się znowu pięknym i uporządkowanym prawidłowo miejscem.
— Cora Carmack, Coś do ukrycia
Reposted frommefir mefir viajointskurwysyn jointskurwysyn
paulishjia
2215 be6b 420
About love.
Reposted fromevel evel viajointskurwysyn jointskurwysyn
paulishjia
6450 f622 420
Reposted fromalyeska alyeska viagoby goby
paulishjia
Reposted fromnjmortensen njmortensen viaeterycznie eterycznie
paulishjia
0236 02a8 420

January 19 2015

9101 1ce9 420

vethox:

Loneliness in the Net (2006)

January 18 2015

paulishjia
A ja sądziłem: minie, przejdzie, że jakoś ból wypielę.
A ty mi ciągle z dna pamięci
wypływasz jak topielec
— Gałczyński
Reposted fromawkwardx awkwardx viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl