Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 01 2018

paulishjia
9482 0640 420
Reposted fromniezwykla niezwykla viajointskurwysyn jointskurwysyn
paulishjia

retrowaifu:

My fav sex position is actually when I have feelings for someone and they have the same feelings for me too

paulishjia
Poznałam Cię wiesz? Zobaczyłam w Tobie sens wielu lat czekania, ujrzałam w końcu te dłonie, usta i oczy, które wypatrywałam gdzieś ciągle w tłumie. Wiem, że to Ty. Istniejesz. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viajointskurwysyn jointskurwysyn

September 19 2017

paulishjia
2198 a7c5 420
Reposted frompesy pesy viajointskurwysyn jointskurwysyn
1321 8f99 420
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
paulishjia
8906 9dde 420
Reposted fromdreamlike dreamlike viajointskurwysyn jointskurwysyn
paulishjia
0445 5f33 420
paulishjia
1354 8755 420
paulishjia
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
8870 84a8 420
Reposted fromnikotyna nikotyna viajointskurwysyn jointskurwysyn
paulishjia
1321 8f99 420
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
paulishjia
8906 9dde 420
Reposted fromdreamlike dreamlike viajointskurwysyn jointskurwysyn
paulishjia
0445 5f33 420
paulishjia
1354 8755 420
paulishjia
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
8870 84a8 420
Reposted fromnikotyna nikotyna viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl